ساعات نامناسب نمایشگاه

بنا به گفته نماینده ترکیه ای Ozyilmazmakina ،این شرکت از حدود ۱۵ سال پیش در بازار ایران حضور دارد و با طرفهای تجاری خود در تهران و تبریز در ارتباط می باشد و برای سومین بار است که در نمایشگاه امپکس شرکت دارد.وی که شرکت متبوعش تولید کننده دستگاههای سازنده زیره کفش است.کیفیت عالی و منطبق با آخرین استانداردهای تتحادیه اروپا و نیز همجواری ایران و ترکیه را از رموز ماندگاری موفقیت در ایران میداند.


به گزارش خبرنگار بین الملل وبسایت صنعت کفش, نظر وی راجع به نمایشگاه امسال پرسیده شد.، مدعی بود نمایشگاه سال گذشته شلوغ تر و از نظر تعداد بازدید کنندگان بر نمایشگاه امسال فزونی داشت.به نظر ایشان ساعات کاری نمایشگاه(۹-۱۸)ساعات مناسبی نبوده است چرا که اولا زودتر از ساعت ده صبح مراجعه کننده نداشته ثانیا ساعات شروع و ختم نمایشگاه را که با ساعات اوج ترافیک همزمان می شود را یکی از عوامل منفی دیگر میدانستند