ضعف امنیت درعراق ، انگیزه شرکت در نمایشگاه ایران را افزایش داد

شرکت چینی Quanzhou Xieli Mould Co اولین بار است که در نمایشگاه حضور پیدا می کند.شرکت دیدگامان پارس نماینده این شرکت در کشور است که در طول پنج سال گذشته با شهرهای قم،تهران و تبریز همکاری تجاری داشته است.این شرکت که در زمینه قالب سازی فعال است برای شناخت مشتریان جدید و بازاریابی و ترفیع محصولات خود قدم به نمایشگاه گذاشته است تا از این طریق بتواند دروازه های تازه ای را به سوی ایران برای خود بگشاید.


به گزارش خبرنگار بین الملل وبسایت صنعت کفش -مسئولین این شرکت وجه تمایز و ویژگی ایران در میان بازارهای کنونی خاورمیانه را امنیت و ثبات کشور دانستند و حتی اذعان داشتند هرچند دارای پیشنهاداتی از کشور عراق هستند اما به دلیل ضعف امنیت تمایل چندانی به تجارت با آن کشور ندارند.